VARAUSEHDOT


NOUDATAMME SEURAAVIA EHTOJA, JOTKA KATSOTAAN HYVÄKSYTYIKSI KOHTEEN VARAAMALLA:


Vuokrasumma tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen vuokrausajankohdan alkamista.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus-ja muutosehdot

Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostilla. Mikäli peruutus tehdään vähintään 28vrk ennen majoituksen alkua, pidätetään ennakkomaksu, joka on 50% vuokrauksen hinnasta. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28vrk ennen majoituksen alkua, eikä huvilaa saada uudelleen vuokratuksi, peritään koko maksu. 

Vuokraajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokraaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada vuokraajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Vuokraaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, epidemiat, luonnonilmiöt, viranomaismääräykset), joka ei ole johtunut vuokraajasta ja jonka seurauksia vuokraaja ei ole kohtuudella voinut estää. 

Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta. 

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokraaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

COVID-19

COVID-19 (koronavirus) epidemian johdosta aiheutuvat rajoitukset, maailmanlaajuiset tai paikalliset matkustusrajoitukset eivät muodosta force majeure -tilannetta, koska epidemiassa asetettavat rajoitukset eivät ole ennakoimattomia. COVID-19 -aiheuttamiin peruutuksiin sovellamme ylläolevia normaaleja peruutus-ja varausehtoja.

Huomautukset ja reklamaatiot

Kaikki huvilaan liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan huvilan omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan huvilan olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. 

Huvilan säännöt

Huvilan läheisyydessä on naapureita ja alueella on yörauha 22-08. Naapurit on huomioitava etenkin klo 22-08 välisenä aikana, jolloin naapureille kuuluva metelöinti ja porealtaan käyttö on kielletty. Musiikin soittaminen ulkona on kielletty. Normaali oleskelu kuitenkin ulkona sallittu klo 22.00 jälkeen.

Huvilaa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu varausta tehdessä niin oleskeluun kuin yöpymiseen. Asuntovaunun tai teltan käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty.

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja huvilan sisätiloissa.

Huvila, mukaan lukien ulkotilat, tulee olla luovutettaessa siistissä kunnossa, tavarat paikoillaan, astiat tiskattuina, pullot ja roskat vietyinä. Muussa tapauksessa perimme lisäsiivousmaksun alkaen 150 e. Siivouspalvelun voi etukäteen sovittuna tilata myös erikseen hintaan 150 e.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.

Vuokraajalle tulee ilmoittaa, jos kohteessa on oleskelun aikana rikkoutunut jotakin. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaiken vuokrakohteelle aiheuttamansa vahingon.

Vuokraaja ei ole vakuuttanut vuokralaisia tai heidän omaisuuttaan vuokrauksen aikana.

Mikäli huvilan sääntöjä ei noudateta tai asiakas käyttäytyy häiritsevästi, vuokraus voidaan joutua keskeyttämään välittömästi. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä vuokra-aikaa eikä osallistumaan muihin kuluihin.